Vedligehold din installation

Følg denne chekliste, så er du mere sikker på at din installation holder i mange år.

  • Vandhane - husk at rense filteret jævnligt der hvor vandet kommer ud

  • Aflæs din vandmåler ofte og vær opmærksom på akut øget forbrug

  • Uanset vandmålerens placering er det altid forbrugerens ansvar at vandmåleren er funktionsdygtig

  • Målerbrønden skal altid være tydelig afmærket og må ikke være tildækket af f.eks. flisebelægning

  • Jo tidligere du sætter ind overfor en nedslidt vandinstallation med tærede rør, jo billigere er det for dig som forbruger, både økonomisk og sundhedsmæssigt