Aflæsning

Vi er ved at overgå til fjernaflæsning

Selvaflæsning:
Hvis du har den analoge blå måler opsat, så skal du selv aflæse din vandmåler.

Du skal indberette din årsaflæsning til Vandværkernes EDB-service, som administrer denne del for os.

I december måned modtager du et aflæsningskort med posten.

Indberet din årsaflæsning her

 

Fjernaflæste vandmålere:
Hvis du har den digitale vandmåler fra Kamstrup, så aflæser vi din vandmåler for dig. Du opfordres dog til at foretage en kontrolmåling.

Vi forventer at alle vandmålere bliver udskiftet til fjernaflæste målere i perioden fra marts 2023 til juli 2024. De nye målere er af mærket Sagencom, og de bliver leveret af Brdr. Dahl.

Husk at vi stadig skal have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Vi gør opmærksom på at du som forbruger har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.