Tjek din vandmåler

Vandmåleren er vandværkets ejendom og derfor skal du sørge for at vi altid har adgang til den og hvis du har mistanke om uregelmæssigheder har du pligt til omgående at kontakte vandværket. 

Vi anbefaler at kontrollere vandmåleren regelmæssigt.

Herunder finder du et skema, hvor du kan notere aflæsning, forbrug og knytte en kommentar til din aflæsning.

Skema til regelmæssig aflæsning af vandmåler

Vejledning til Kamstrup Multical 21 vandmåler

Det er ikke svært at kontrollere sin egen vandmåler og så du kan også undgå at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.

VGA vandmåleren (øverste foto) kontrolleres når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det må der ikke være flow i venstre display. Hvis der er flow, løber der stadig vand gennem måleren.

Kamstrup måleren (nederste foto) vil vise en fejlkode, hvis der i løbet af en nat ikke er en periode med nul-forbrug.

Måleren kontrolleres når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det skal alle tandhjul og visere på vandmåleren stå helt stille. Hvis det bevæger sig løber der stadig vand gennem måleren.

Er der tegn på at måleren har lidt overlast, er frostsprængt eller er skadet på anden måde, så skal det meldes til vandværket. Vandværket vil så udlevere en ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, som skal foretage udskiftningen - for ejerens regning. Ved funktionsfejl på vandmåleren betaler vandværket for ny måler og udskiftning.

Kontakt gerne vandværket hvis du har spørgsmål.